Devotis

no-code apps

door een full stack developer

Na bijna 20 jaar ervaring met het ontwikkelen van webapplicaties en automatisering, zal ik voor nieuwe oplossingen no-code platformen zoals Airtable, Stacker, Ninox, Zapier, Integromat, HoneyCode, Kissflow, etc inzetten.

Wanneer no-code?

Geprogrammeerde maatwerk bedrijfsapplicaties zijn duur in ontwikkeling en onderhoud, ondanks toegepaste scrum-methodes. Vaak pas na weken software-ontwikkeling door meerdere programmeurs, zijn de eerste functionaliteiten (inclusief de bugs) zichtbaar. Bovendien bevatten deze dure maatwerk oplossingen vaak ook functionele onderdelen die al algemeen (as a service) beschikbaar waren.

Spreadsheets zijn snel in elkaar gezet, zeer flexibel en goedkoop, maar gevoelig voor gebruikersfouten (oeps, waar is die formule gebleven?) en lastig koppelbaar met andere bedrijfsapplicaties. Vaak wordt er bedrijfsbreed gewerkt met een scala aan spreadsheets.

Het grote gebied tussen beide is waar no-code platformen een oplossingen bieden. Het stelt ons in staat snel en flexibel degelijke en data-gedreven apps te ontwikkelen tegen lage kosten. Deze apps zijn het meest geschikt voor gebruik binnen het zakelijke domein met zakelijke (klant)gebruikers als de primaire user.

Waarom nu?

De mogelijkheden van nu maken architectuurkeuzes voor interne bedrijfsapplicaties van 5 jaar geleden ongeldig.

Door inzet van no-code platformen dalen de kosten, verhoog je de betrouwbaarheid en verkort je de ontwikkeltijd. Deze veranderingen zijn significant en maken tot een goede business case voor migratie van uw bestaande architectuur naar no-code met een korte ROI.

Als je op het punt staat om een nieuwe interne bedrijfsapplicatie te laten ontwikkelen en je bezig bent met het samenstellen van een development team dan nodig ik je uit dit te heroverwegen en contact met me op te nemen.

Ook als een bestaand development team al jaren bezig is met een steeds duurder wordende bedrijfstoepassingen, nodig ik je uit. Het is beter om vroegtijdig de steeds complexer en duurder wordende software te migreren.

Snel een Proof of Concept

De grootste win voor het inzetten van deze no-code platformen zijn de lage kosten en hoge snelheid waarmee je een Proof of Concept van een applicatie kunt ontwikkelen. In een kwestie van uren of dagen kan een werkende app klaar zijn. Hiermee kun je snel valideren of het de gewenste functionaliteiten biedt. Vergelijk dit met het lange ontwikkelproces rondom het maatwerken van een nieuwe applicatie door een nog in te huren duur team van (soms lastig te vinden) developers.

Daarna in productie

Nadat validatie en verbetering heeft plaatsgevonden, kan de app binnen hetzelfde platform in productie genomen worden. Zo kunnen verschillende apps (in verschillende stadia van ontwikkeling) naast elkaar evolueren. De voordelen van de nieuwe app-functionaliteiten worden door de gebruikers ervaren in een kwestie van dagen en weken, in plaats van weken tot maanden bij traditioneel ontwikkelde maatwerkapplicaties.

Veilige omgeving

Binnen het no-code platform creëren we een bedrijfsaccount (of afdelingsaccount) waarbinnen alle apps ontwikkeld worden. Binnen dit bedrijfsaccount kan een collectie gebruikers met rollen onderhouden worden die toegang hebben tot de verschillende apps.

Een veelgehoorde aanname is dat no-code platformen kwetsbaarder zijn voor beveiligingsrisico's omdat deze apps vaak worden gebouwd door niet-technische zakelijke gebruikers. In werkelijkheid is maatwerk code daarentegen vaak een groter veiligheidsrisico dan apps ontwikkeld op een veel gebruikt, doorgetest en gevalideerd platform.

Single sign-on

Door het gedeelde team binnen het no-code platform, hoeven gebruikers maar één keer in te loggen om daarna alle apps (waar ze recht op hebben) te kunnen gebruiken.

Herkenbaarheid

Door de apps te ontwikkelen op een gedeeld platform, hebben alle apps dezelfde vormgeving en/of thema van ui-elementen. Hierdoor herkennen de gebruikers een nieuwe app al snel en kunnen ze die snel gebruiken.

Alle devices

De apps die we ontwikkelen zijn beschikbaar als responsive webapplicatie in de browser en daarmee goed te gebruiken op telefoon, tablet of computer. Daarnaast kunnen de apps ook als native app of desktop app beschikbaar gemaakt worden.

Koppeling met andere bedrijfssystemen

Tijdens de ontwikkeling van de app bouwen we de schermen en database, en ontstaat er meteen een API die gebruikt kan worden om er data uit te lezen en schrijven. Daarnaast kan de app gekoppeld worden aan andere systemen met behulp van Zapier, Integromat en IFTTT. Ik denk hierbij aan bestaande CRM, HR of boekhoudsystemen.

Deze integraties stellen je zelfs in staat om het licht in je kantoor groen te kleuren als er een factuur betaald wordt! Of juist rood als een factuur over zijn betalingstermijn is. Het is niet dat dit met traditioneel geprogrammeerde apps eerder niet kon, maar het grote verschil is dat deze oplossingen in enkele uren of dagen bug-vrij en zonder code gerealiseerd kan zijn door niet-developers.

GDPR

De meeste no-code platformen bieden hun diensten aan in overeenstemming met GDPR. Organisaties gevestigd in de EU hebben een wettelijke verplichting voor GDPR-conforme gegevensoverdracht. Organisaties buiten de EU dienen een passend beschermingsniveau te bieden. Door ISO-certificering en het afsluiten van een Data Processing Agreements (DPA's) met standaard contractuele clausules ("Model Clauses") kunnen zekerheden over GDPR-conforme gegevensoverdracht worden gecreëerd.

low-code vs no-code

Het verschil tussen low-code en no-code kan onduidelijk lijken, maar er zijn belangrijke verschillen te noemen. De nadelen van low-code oplossingen zoals Mendix, Mobsted en Outsystems (om er enkele te noemen) vergeleken met no-code oplossingen zijn de hoge kosten, het feit dat nog steeds programmeurs met domeinkennis van het platform nodig zijn, risico op inconsistentie en gebruiksonvriendelijkheid van gebruikersinterfaces vanwege de vrijheid die low-code oplossingen aan de programmeurs geven.

Ik geloof dat veel maatwerk bedrijfstoepassingen met de goedkopere no-code platformen sneller gerealiseerd kunnen worden.

Maatwerk

no-code platformen sluiten add-ons en maatwerk met code niet uit. Zo kun je aan Airtable bases ook add-ons (apps) toevoegen of deze add-ons zelf met React ontwikkelen en deze aan een of meer Airtable bases toevoegen. De add-ons maken dan integraal onderdeel uit van de complete no-code oplossing.

Mijn achtergrond en ervaring in software ontwikkeling komt hier handig van pas. Voor veel apps zal echter blijken dat dit maatwerk niet nodig is.

Geïnteresseerd?

Ik help het midden- en kleinbedrijf graag bij het bedenken van doeltreffende en kostenefficiënte oplossingen voor hun IT-vraagstukken met behulp van no-code oplossingen. Manieren waarop ik graag bijdraag zijn.

  • Meedenken in architectuur trajecten.

  • Advies over adoptie van no-code organisatie-breed.

  • Samen met gebruikers de beste manier van werken ontdekken en hen helpen toegespitste apps ontwikkelen.

  • Verzamelen van gebruikerswensen en verkennen van achterliggende doelen.

  • Onderzoek naar workflow.

  • Inrichting van no-code platforms.

  • Opzetten van Proof of Concept apps.

  • Migratie van spreadsheets of maatwerk databases naar no-code apps.

  • Een uur screensharing waarin je je probleemstelling voorlegt. Tijdens de call zal ik dan zoveel mogelijk doorvragen naar de wensen en achterliggende doelen en eventuele oplossingen die al geprobeerd zijn. Ik kan desgewenst no-code oplossingen meteen laten zien.