PVPS

Dankzij een tip van Didit Tjiook heb ik het laatste kwartaal van 2020 het Lifebook Online programma gevolgd van Jon & Missy Butcher. Dit programma heeft me uitgedaagd om diep na te denken over wat ik wil bereiken op alle belangrijke gebieden van het leven. Ik heb een levensvisie geformuleerd, opgesplitst in 12 categorieën en jaar-, kwartaal- en weekdoelen om deze te bereiken. In mijn Lifebook heb ik over elke categorie een Premise (overtuiging), Vision, Purpose (motieven) en Strategy geformuleerd. Een combinatie van deze categorieën heeft zijn uitwerking gehad in mijn professionele werk.

Premise

Ik geloof in het juiste doen voor de groep en heb een passie voor oplossingen ontwikkelen zonder angst om nieuwe wegen in te slaan en deze met de groep te bewandelen.

Anderen noemden me eens een mensch, een leider, een eenhoorn. Ik denk dat ze samenvatten waarin ik geloof en waar mijn kracht ligt.

Als kind al vond ik het prachtig om te programmeren. Dat heeft zich ontwikkeld tot steeds meer verfijnde methodes, gebruik van open-source bibliotheken en betere programmeeromgevingen. Dit resulteerde in meer waardecreatie in kortere tijd. Echter, de mogelijkheden van nu maken architectuurkeuzes voor interne bedrijfsapplicaties van 5 jaar geleden ongeldig.

De mensen in een organisatie die zich met hun vak willen bezig houden, zouden niet geremd moeten zijn door dure, langzame ontwikkeling en complexe bedrijfsapplicaties. Sterker nog, ik denk dat ze zelf in staat zijn om te bepalen hoe hun applicatie moet werken, deze te maken en aan te passen aan wijzigende werkomstandigheden en zo hun werk makkelijker en plezieriger maken.

Vision

Ik wil het maken en gebruiken van bedrijfstoepassingen door en voor medewerkers weer leuk maken.

Ik wil hen de macht weer terug geven om zelf te bepalen hoe hun bedrijfstoepassingen werken; zonder kennis van programmeercode, zonder afhankelijkheid van een IT-afdeling.

Traditioneel werd deze wens ingevuld door zelf Excel sheets te maken. Maar die zijn gevoelig voor gebruikersfouten, lastig koppelbaar met andere systemen en de kracht van een database ontbreekt.

Met no-code platformen kan deze wens wel goed ingevuld worden. Deze platformen stellen ons allemaal in staat om snel en flexibel bedrijfstoepassingen te ontwikkelen tegen lage kosten.

Purpose

Het leven is te kort voor slechte software.

Software is een middel om onze doelen te bereiken. Door met de mensen in een organisatie met een krachtig gevoel samen te werken, bereiken we niet alleen goedkoper en eerder de bedrijfsdoelstellingen, maar gebeurt dat ook op een plezierige manier. Dit geeft iedereen in de organisatie energie en vertrouwen. Daar wil ik graag samen deel van uitmaken en bijdragen om te bereiken.

Strategy

Verandering moet vanuit de gebruikers komen.

Weinig developers gebruiken no-code platformen primair om applicaties te ontwikkelen. Bovendien is programmeren vaak een passie. Verandering naar no-code is daarom minder waarschijnlijk geïnitieerd te worden door developers.

Gebruikers hebben nu de macht en mogelijkheid een no-code platform in te zetten en er toepassingen op te maken en die te gebruiken om hun werkprocessen makkelijker te maken. Natuurlijk moet dit in overleg met de inkooporganisatie. De kosten van een no-code oplossing zijn gelukkig stukken lager vergeleken met de kosten van het development team.

Ondanks dat er met deze platformen geen code nodig is om toepassingen te maken, kan het toch overweldigend zijn om in het steeds grotere wordende pallet aan mogelijkheden de juiste keuzes te maken. Door mijn jarenlange ervaring in het ontwikkelen van webapplicaties kan ik hiermee helpen. Graag werk ik samen met de gebruikers om de beste manier van werken te ontdekken en hen te helpen toegespitste apps ontwikkelen.

Andere manieren waarop ik graag bijdraag zijn.

  • Meedenken in architectuur trajecten.

  • Advies over adoptie van no-code organisatie-breed.

  • Verzamelen van gebruikerswensen en verkennen van achterliggende doelen.

  • Onderzoek naar workflow.

  • Inrichting van no-code platforms.

  • Opzetten van Proof of Concept apps.

  • Migratie van spreadsheets of maatwerk databases naar no-code apps.

  • Een uur screensharing waarin je je probleemstelling voorlegt. Tijdens de call zal ik dan zoveel mogelijk doorvragen naar de wensen en achterliggende doelen en eventuele oplossingen die al geprobeerd zijn. Ik kan desgewenst no-code oplossingen meteen laten zien.